Startpagina De Pinker Spalier Kwadrant 3weg TOPOP
         
 
Nieuws
 
Kalender
 
 
 
 
 
 
 
 
3Weg
 
Contact: 3weg@depinker.be of 057 35 27 78

Wat doen we in 3Weg?

Het is een school voor jongeren die kampen met emotionele of gedragsmoeilijkheden en die daarom (tijdelijk) niet naar een andere school kunnen. 3Weg is een school waar we samen met jongeren op stap willen gaan naar een zinvolle toekomst voor iedereen; de leerling, de school, de familie en de maatschappij. We geven zoals in alle scholen les in 3Weg. Wel maken we extra tijd vrij voor het aanscherpen van sociale vaardigheden, maken we extra werk van zich kunnen handhaven in een groep. Samen met de jongeren kijken we welke dagactiviteiten hij of zij in welke plaats later wil uitvoeren. Samen werken we dan een traject in die richting uit. Het lessenpakket omvat werken rond maatschappelijke thema’s, sociale trainingspakketten, arbeidsgerelateerde opdrachten, koken, leren omgaan met multimedia, expressie,...
 
Wie kan terecht in 3Weg?
Leerlingen ouder dan 13 jaar die vanuit het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) een attest hebben verkregen voor type 3 in opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2.
 
Waar is 3Weg?
3Weg is gelegen in de Oostlaan nummer 11C in Poperinge. De school ligt rustig, ingebed in een groter gebouwencomplex. Alle stedelijke faciliteiten zoals zwembad, bibliotheek, winkels, musea,... liggen op een steenworp.
 
Hoe geraak je in 3Weg?
Leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer kunnen ofwel opgehaald worden met de schoolbus of kunnen gebruik maken van een gratis Buzzy Pass. De school is ook vrij makkelijk met de trein en de bus bereikbaar.
 
Kan je ook in 3Weg terecht als je nood hebt aan meer ondersteuning?
De school doet beroep op de dienstverlening vanuit het dienstverleningscentrum De Lovie. Begeleiding thuis of in school behoort tot de mogelijkheden. Dagbegeleiding en verblijf kunnen aangeboden worden vanuit het MFC De Lovie. Een nauwe samenwerking tussen 3weg, de ouders en MFC De Lovie staat hier vanzelfsprekend centraal. We werken ook nauw samen met het time-outproject Topop voor die leerlingen die even niet naar school kunnen of willen.